TEMAT: Czy powietrze może się ubrudzić? AUTOR: Krystyna Żak – doradca metodyczny MODN w Ełku CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE: Zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza, szczególnie smogu. Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego.  ...