AUTOR: Teresa Truchan – doradca metodyczny MODN w Ełku TEMAT: Czy możemy racjonalnie gospodarować zasobami powietrza? CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Uczeń: uzasadnia konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i...