TEMAT: Czy powietrze może się ubrudzić?

AUTOR: Krystyna Żak – doradca metodyczny MODN w Ełku

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE:

 • Zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza, szczególnie smogu.
 • Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego.

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń :

 • dzieli się informacjami uzyskanymi na temat powietrza;
 • wie, czym jest smog i jak powstaje;
 • podaje propozycje działań zmniejszających zagrożenie smogiem;
 • wyciąga proste wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń.


METODY PRACY:

 • słowne – pogadanka, dyskusja kierowana;
 • oglądowe;
 • obserwacja;
 • praktycznego działania.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • wiersz Powietrze (załącznik nr 1);
 • wiersz Piotruś i powietrze (załącznik nr 2);
 • nagranie L’Apocalypse des animaux Vangelisa;
 • dowolny utwór (podkład) muzyczny z odgłosami natury;
 • materiały do doświadczeń i zabaw: słoik, gazeta, odkurzacz, wacik, świeczka, kamień, zapałki, balonik, pudełka, kartki papieru.

PRZEWIDYWANY CZAS: 90 min (2 jednostki lekcyjne)

Do pobrania:
scenariusz zajęć dla kl. I-III – powietrze