AUTOR: Teresa Truchan – doradca metodyczny MODN w Ełku TEMAT: Czy powietrze może być piękne? CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka. Przyjmowanie postaw...